Samfundsfag A

Digital
Gammel ordningTorsdag den 5. december 2019
2. del kl. 10.00-15.00
Socialt ansvar


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Argumenter ud fra et socialistisk synspunkt imod Laura Lindahls (LA) syn på integration, som det kommer til udtryk i citatet nedenfor.

Interview med Laura Lindahl (LA)
DR2 Deadline. 21.10.2018.

Interviewer: Den praktiske virkelighed for mange udlændinge i Danmark er, at mange af dem er fra underklassen. De er fattige, hvad enten de får lavere ydelser end os andre, eller de har lavtlønnede jobs. Hvorfor er det, at det er dem med færrest ressourcer, som skal holde for, når I nu vil fjerne muligheden for få gratis tolkebistand i skolerne efter 3 år?

”Det her er helt principielt for mig. Hvad er det statens rolle skal være, og hvor meget skal velfærdsstaten i Danmark stå for? Jeg mener faktisk at udlændinge, som har været i Danmark i 3 år, har haft god mulighed for at lære det danske sprog. Vi skal insistere på, at mor og far skal tale dansk. Vi kan se, at børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig meget dårligere end etnisk danske børn i folkeskolen. Det gjorde 1. generations-indvandrerne, det gjorde 2. generationsindvandrerne, og nu kan vi se, at også 3. generations-indvandrerne sakker bagud fra første dag i 1. klasse. Det er fordi, de ikke kan det danske sprog, det er fordi, de ikke taler dansk i hjemmet, og dette kan vi ikke kompensere for, uanset hvor mange penge, vi kaster i den offentlige sektor. Hvis mor og far ikke taler dansk, hvis mor og far ikke laver klappe-kage derhjemme, og hvis forældrene efter 3 år ikke synes, at de kan tage en skole-hjem-samtale uden tolk, så kan de jo heller ikke nok dansk til en børnefødselsdag, fastelavnsfesten, vejfesten og alt det andet omkring barnet. Forældrene må tage ansvar. Hvorfor er det sådan, at flygtninge og indvandrere har lavere indtægter i gennemsnit, højere kriminalitetsrate og lever i ghettoer? Jeg tror, at grunden til at vi har hele denne her fejlslagne integration, det er fordi, vi ikke har stillet krav til disse mennesker. De har fået en check i hånden, de har fået en lejlighed i hånden, de har fået en tolk, og vi har aldrig nogensinde stillet krav til dem. Hvis vi begyndte at møde disse mennesker med krav og forventninger og troen på, at de kan noget, og at de ikke er ofre, fordi de kommer et andet sted fra, så tror jeg faktisk, de ville have en reel mulighed for at løfte sig”.

Laura Lindahl er tidligere medlem af Folketinget og nuværende rådmand i Frederiksberg Kommune for Liberal Alliance.
1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem alder, køn og danskernes stressniveau.
Du skal anvende sociologiske begreber.
Delopgave A


Fælles politisk projekt?

2. Sammenlign de syn på socialisme, som kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3.
I sammenligningen skal du anvende viden om socialisme og socialdemokratisme.
3. Du er politisk rådgiver for Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Skriv et notat til Mette Frederiksen, som sætter hende i stand til at argumentere for en strategi, som kan skabe flertal for at få gennemført mest mulig socialdemokratisk politik.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A4 og A5, og du skal anvende viden om partiadfærd.
Delopgave B


Italiens økonomiske situation

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2, figur 3, og figur 4) kan udledes om Italiens økonomiske situation.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske mål.
3. Diskutér, hvilke muligheder den italienske regering har for at forbedre Italiens økonomiske situation.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B2, og du skal anvende viden om økonomisk politik.
Delopgave C


Forskelle mellem generationer

2. Undersøg, hvorvidt påstanden i bilag C1 om forskelle mellem generationer i Danmark kan understøttes af materialet i bilag C2 (figur 1, figur 2, tabel 1, tabel 2 og tabel 3).
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om ulighed.
3. Diskutér, i hvilket omfang den ”generationskamp”, som nævnes i bilag C3, vil udfordre opbakningen til den danske velfærdsstat. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende viden om den universelle velfærdsmodel.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Interview med Laura Lindahl (LA)
DR2 Deadline. 21.10.2018.
1b: Figuren er udarbejdet med udgangspunkt i tal fra ”Den nationale sundhedsprofil”. 2018.


Delopgave A: Fælles politisk projekt?

A1: Laura Friis Wang: “Pelle Dragsted: Vi kan komme langt med fælleseje”.
Information. 6.4. 2018. Uddrag.
A2: Laura Friis Wang: “Mette Frederiksen: Vi har 100 års evidens for, at vi kan tøjle kapitalismen”.
Information. 14.4. 2018. Uddrag.
A3: David Rehling: ”Pia Olsen Dyhr: Jeg vil tage et nyt patent på ordet ’socialisme’”.
Information. 11.4. 2018. Uddrag.
A4: Folketingets hjemmeside
A5: Cecilie Lund Kristiansen og Johan Blem Larsen. ”Morten Østergaard ser ”enorme perspektiver” i Ellemann”.
Politiken. 12.9. 2019. Uddrag.


Delopgave B: Italiens økonomiske situation

B1: Figur 1: World Bank: World Development Indicators Database.
Figur 2: Tradingeconomics.com.
Figur 3: World Bank: World Development Indicators Database.
Figur 4: OECD.stat.
Tabel 1 og 2: World Bank: World Development Indicators Database.
B2: DR2. Deadline.
30.5. 2018.


Delopgave C: Forskelle mellem generationer

C1: Natalie Yahya Rosendahl: ”Er den danske ungdom på røven?”.
Information. 9.6.2018. Uddrag.
C2: Figur 1 og 2: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: ”De unge er blevet fattigere siden krisen”. 5.4. 2018.
Tabel 1: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: ”Stigende forskelle i formuer”. 5.11.2015.
Tabel 2 og 3: dst.dk
C3: Thomas Hebsgaard: ”De ældre vælgere har historisk stor magt over de unges fremtid. Og den bliver kun større”.
Zetland.dk. 11.4. 2019. Uddrag
LYD