Samfundsfag A

Digital
Gammel ordningMandag den 27. maj 2019
2. del kl. 10.00-15.00
Integration


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Opstil en model med fire faktorer, der kan forklare den lavere valgdeltagelse hos efterkommere, der kommer til udtryk i nedenstående citat.
Modellen skal understøttes af faglige begrundelser.

Det store spørgsmål er, hvad der afholder efterkommere fra at stemme på valgdagen. I sin forskning har Jeppe Fuglsang Larsen især talt med folk fra den gruppe efterkommere, som klarer sig godt økonomisk og uddannelsesmæssigt. ”De har kort sagt fulgt den vej, som det danske system har bedt dem om at følge. Alligevel oplever de gang på gang, at de ikke bliver opfattet som danskere af det omkringliggende samfund. De føler, de hele tiden er bagud på point, og at de ikke bliver inkluderet,” siger Jeppe Fuglsang Larsen. ”Og når selv de succesfulde efterkommere ikke føler, at de bliver betragtet som danskere, så vil de, som ikke er succesfulde, i endnu mindre grad føle sig som en del af fællesskabet. Og så kan det være en form for protest ikke at stemme,” siger Jeppe Fuglsang Larsen. Men den lave valgdeltagelse er ikke bare samfundets skyld. I visse indvandrermiljøer hersker en lejrmentalitet, hvor det ikke anerkendes eller direkte modarbejdes, at man stemmer. ”Der er minoritetsmiljøer, hvor man føler, at man forråder sin egen lejr, hvis man bliver for dansk, og hvor unge ser ordet integration som et skældsord. For eksempel har de unge, jeg taler med, sommetider fået at vide af deres jævnaldrende, at det er ”sell out” at tage en uddannelse. Så den lave valgdeltagelse skyldes efter min vurdering både, at mange finder det svært at blive anerkendt af samfundet, men også at det i visse miljøer kan ses som en forræderisk handling at stemme,” siger Jeppe Fuglsang Larsen. Yosef Bhatti er enig i, at en del af forklaringen på den faldende valgdeltagelse skal findes i indvandrermiljøer, hvor demokratiske traditioner ikke er lige så udbredte som i det danske majoritetssamfund. Men en lige så vigtig faktor kan måske findes i de seneste årtiers udvikling, hvor den hjemlige realpolitik og debat er blevet stadig mere indvandrerkritisk.

Jeppe Fuglsang Larsen er ph.d. -stipendiat på Aalborg Universitet.
Yosef Bhatti er ekstern lektor på Københavns Universitet.

Kilde: Sven Johannesen: ”Indvandrere og efterkommere stemmer mindre og mindre.”
Information 4.7.2016. Uddrag.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem holdning til globalisering, partivalg og holdning til EU, der kommer til udtryk i tabel 1.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.
Delopgave A


Dansk udlændinge- og integrationspolitik

2. Sammenlign de syn på dansk udlændinge- og integrationspolitik, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3.
I sammenligningen skal du anvende viden om værdi- og fordelingspolitik.
3. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger der er i forhold til et samarbejde omkring udlændinge- og integrationspolitik i Folketinget.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A4, og du skal anvende viden om partiadfærd.
Delopgave B


EU’s migrationspolitik

2. Undersøg, hvad der på baggrund af bilag B1 (tabel 1, figur 1, figur 2, tabel 2, figur 3, tabel 3) kan udledes om udviklingen i antallet af asylansøgere i udvalgte EU-lande og om holdninger til migration hos befolkningen i udvalgte EU-lande.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om EU-samarbejdet.
3. Diskutér, hvilke styrker og svagheder EU har i forhold til at finde en fælles løsning på EU’s migrationsudfordringer.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B2, og du skal anvende viden om samarbejde og integration mellem landene i EU.
Delopgave C


Integration og velfærd

2. Undersøg på grundlag af materialet i bilag C1 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2, figur 3, figur 4) udviklingen i integration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om social differentiering og kulturelle mønstre.
3. Du er politisk rådgiver for Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper. Skriv et notat til Pernille Skipper, der sætter hende i stand til at argumentere imod de løsningsforslag omkring integration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet, der kommer til udtryk i bilag C2. Notatet skal desuden indeholde et eller flere alternative forslag til Pernille Skipper, som kan fremme integration på arbejdsmarkedet.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag C2, og du skal anvende viden om velfærdsmodeller og ideologier.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Sven Johannesen: ”Indvandrere og efterkommere stemmer mindre og mindre.”
Information 4.7.2016. Uddrag.
1b: Surveybanken.dk. YouGov. Valgundersøgelsen. 2015.


Delopgave A: Dansk udlændinge- og integrationspolitik

A1: Socialdemokratiets udlændingepolitik
www.socialdemokratiet.dk. Uddrag.
A2: Radikale Venstres udlændinge- og integrationspolitik.
www.radikale.dk.
A3: Dansk Folkepartis udlændingepolitik
www.danskfolkeparti.dk.
A4: Toke G. C. Kristiansen og Freja Søgaard: ”Mette Frederiksen: Støttepartier skal have indflydelse, men udlændingepolitikken ligger fast”.
Altinget. 22.8.2018.


Delopgave B: EU’s migrationspolitik

B1: Tabel 1: Eurobarometer. Standard Eurobarometer 89. 2018.
Figur 1: Pew Research Center. Global Attitudes Survey. 2016.
Figur 2: Attitudes towards immigration in Europe: myths and realities. European Parliament. 2017.
Tabel 2: Europarl.europa.eu. 2017 og EU-oplysningen 2017.
Figur 3: European Commission. Public Opinion. 2018.
Tabel 3: Pew Research Center. Global Attitudes Survey. 2016.
B2: DR2. Deadline.
28.6.2018.


Delopgave C: Integration og velfærd

C1: Figur 1: Samfundsstatistik 2017.
Tabel 1: Danmarks Statistik: Indvandrere i tal 2007 og Udlændinge- og integrationsministeriet. Integration: Status og udvikling. 2018.
Figur 2: Udlændinge- og integrationsministeriet. 2017.
Tabel 2: Danmarks Statistik: Indvandrere i tal 2007 og 2017.
Figur 3: Danmarks Statistik: Indvandrere i tal 2017.
Figur 4: Udlændinge-, Integration- og Boligministeriet: Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark, 2016.
C2: Karen M. Jeppesen og Morten Rasmussen: ”Velfærdssamfundet hindrer integration”.
Kristeligt Dagblad 23.6.2001. Uddrag.
LYD