Samfundsfag A

Digital
Gammel ordningFredag den 30. august 2019
2. del kl. 10.00-15.00
Reformer


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om udviklingen i dansk økonomi i perioden 2007-2017?
Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.
1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare nogle af de mønstre i tabel 2, som handler om partivalg, uddannelse og danskernes tillid til politikerne.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.
Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger.
Delopgave A


Økonomiske reformer

2. Sammenlign de syn på økonomisk vækst og behovet for økonomiske reformer, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3.
I sammenligningen skal du anvende viden om økonomisk politik.
3. Du er økonomisk og politisk rådgiver for Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper.
Skriv et notat til Pernille Skipper, der sætter hende i stand til at argumentere imod de syn på skat og velfærdsreformer, der fremkommer i videoklippet i bilag A4.
I notatet skal du anvende viden om økonomiske sammenhænge og ideologi.
Delopgave B


Reformer af EU

2. Undersøg, hvorvidt regeringens syn på Danmarks EU-politik, som det kommer til udtryk i bilag B1, stemmer overens med befolkningens holdninger til EU-samarbejdet, som de fremgår af bilag B2 (tabel 1, figur 1, figur 2 og tabel 2).
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om integration i EU.
3. Diskutér, hvorvidt øget integration i EU vil styrke eller svække EU’s udvikling.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om suverænitet og EU-samarbejdet.
Delopgave C


Demokratiet under pres

2. Undersøg på baggrund af materialet i bilag C1 (tabel 1, tabel 2, tabel 3, figur 1 og figur 2), hvorvidt der eksisterer en kløft mellem vælgerne og politikerne.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om demokrati.
3. Diskutér positive og negative sider ved mediernes rolle som bindeled mellem borgerne og politikerne.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C2, og du skal anvende viden om medier og politisk meningsdannelse.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Kilde: Statistikbanken, EU-oplysningen og Eurostat.
1b: Kilde: aau.surveybank.dk


Delopgave A: Økonomiske reformer

A1: Lise Richter: ”Skal alle være en del af arbejdsstyrken for enhver pris?”
Information. 5.1.2017. Uddrag.
A2: Kristian Jensen: ”Arbejde gør os rigere”.
Information 17.1.2017. Uddrag.
A3: Theis Lange Olsen: ”Uffe Elbæk kickstarter Alternativet 2.0: Der er risiko for et civilisationens sammenbrud”.
DR.dk 6.1.2017. Uddrag.
A4: Socialdemokraten. DR Debatten med Clement Kjærsgaard.
5.12.2016. Uddrag.


Delopgave B: Reformer af EU

B1: Regeringen: ”Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi”.
Juni 2017. Uddrag.
B2: Tabel 1: Stor opbakning til EU i Danmark. Altinget. 2016.
Figur 1 og figur 2: Suveræne Danmark. Tænketanken Europa. 2017.
Tabel 2: Eurobarometer 87.2017.
B3: DR2. Deadline.
13.9.2017. Uddrag.


Delopgave C: Demokratiet under pres

C1: Tabel 1: Samfundsstatistik 2016.
Tabel 2: Surveybanken.dk.
Tabel 3: Johannes Andersen i Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen: ”Fra krisevalg til jordskredsvalg”. 2016.
Figur 1: CEVEA. 2014.
Figur 2: Mandag Morgen. December 2016.
C2: Lisbeth Knudsen: ”Er demokratiet truet?”
Altinget. 24.2.2017. Uddrag.
LYD