Samfundsfag A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet
Gammel ordningTorsdag den 31. maj 2018
2. del kl. 10.00-15.00
Nye alliancer


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare graden af stabilitet i danskernes partivalg, som den kommer til udtryk i tabel 1.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der af tabel 2 udledes om sammenhængen mellem vælgernes partivalg og syn på sammensætningen af en socialdemokratisk regering.
Du skal anvende viden om værdi- og fordelingspolitik.
Delopgave A


Ny regering?

2. Undersøg, i hvor høj grad synspunkterne i bilag A1 vedrørende Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis vælgergrupper og stemmeadfærd i Folketinget kan understøttes af materialet i bilag A2 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2 og tabel 3) og supplerende materiale.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om politiske skillelinjer.
Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.
3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der for henholdsvis Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er forbundet med at indtræde i en regering sammen.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A3, og du skal anvende viden om partiadfærd.
Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.
Delopgave B


Dansk udenrigspolitik ved en skillevej

2. Sammenlign de opfattelser af den liberale verdensorden, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.
I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik.
3. Diskutér, om og i givet fald hvordan det er muligt for Danmark som småstat at fremme en liberal verdensorden.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B4, og du skal anvende viden om mål og midler i dansk udenrigspolitik.
Angiv kilder, hvis du anvender supplerende materiale.
Delopgave C


Danmark og den globale ulighed

2. Undersøg med udgangspunkt i bilagsmaterialet i C2 (figur 1, figur 2, figur 3 og tabel 1) og supplerende materiale, hvorvidt de skandinaviske lande i højere grad end andre lande lever op til OECD’s anbefalinger, som de kommer til udtryk i bilag C1.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om velfærdsmodeller.
Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.
3. Du er politisk rådgiver for Liberal Alliances leder. Skriv et notat, der sætter Liberal Alliances leder i stand til at forholde sig til de problemer og de løsninger, som OECD påpeger i bilag C1.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende viden om økonomiske mål og økonomisk teori.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Kilde: Oprør fra udkanten - Folketingsvalget 2015.
1b: Kilde: Altinget.dk.


Delopgave A: Ny regering?

A1: Kim Kristensen: ”Man skal ikke glemme, at DF og Socialdemokratiet stadig konkurrerer om de samme vælgere”.
Information 15.2.2017. Uddrag.
A2: Figur 1: Analysefirmaet Buhl & Rasmussen 2017 og ft.dk.
Tabel 1 og tabel 2: Valgundersøgelsen 2015, YouGov og ISSP-undersøgelsen 2013.
Figur 2: Ugebrevet Mandag Morgen 7.9.2015.
Tabel 3: Valgundersøgelsen 2015. Oprør fra udkanten.
A3: DR2. Deadline. Flirten mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet - analyse.
DR2. 14.2.2017.


Delopgave B: Dansk udenrigspolitik ved en skillevej

B1: Thue Ahrenkilde Holm: ”Krarup-doktrinen”.
Kristeligt Dagblad. 3.2.2017. Uddrag.
B2: Jacob Mchangama: ”Har den vestlige verdensorden spillet fallit? Nej, den har været historisk succesfuld, viser tallene”.
Zetland.dk. 26.1.2017. Uddrag.
B3: Jakob Kromann: ”Den liberale verdensorden er i krise”.
Jyllands-Posten. 9.3.2017. Uddrag.
B4: Mogens Lykketoft – formand for FN’s Generalforsamling.
DJØF 2016.


Delopgave C: Danmark og den globale ulighed

C1: Jens Bostrup: ”Ny erkendelse i OECD: Frihandel skaber ulighed og arbejdsløshed”.
Politiken. 1.6.2017. Uddrag.
C2: Figur 1: Cepos.dk: ”Danmark har OECDs højeste skattetryk” 2.11.2017.
Figur 2: Cepos.dk: ”Danmark har det 4. mest progressive skattesystem i OECD” 23.8.2017.
Figur 3: Stats.oecd.org
Tabel 1: Stats.oecd.org og worldbank.org
C3: Finans TV: Uligheden hæmmer væksten.
Berlingske Business. 9.12.2014.
LYD