Samfundsfag A
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 1
2. del
Udleveres efter 40 minutter


Varighed: 6 timerVejledning til opgavesæt 1


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1,2 og 3) lige meget.
Det betyder, af fællesdelen (samlet) vejer cika 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. På baggrund af tabel 1 skal du udarbejde et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem antal ledige og statsgælden i Danmark.
Hvilken sammenhæng mellem antal ledige og statsgælden i Danmark kan der udledes af regressionen?
Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

1b. Hvad kan der af figur 1 og figur 2 udledes om ændringer i vælgernes tilslutning til partierne fra folketingsvalget i 2015 til meningsmålingen den 23. august 2017?
Besvarelsen skal understøttes af beregninger af statistisk usikkerhed, og du skal anvende viden om vælgeradfærd.
Delopgave A


Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (tabel 1, figur 1, tabel 2, tabel 3, figur 2) kan udledes om østeuropæisk arbejdskrafts betydning for det danske arbejdsmarked.
Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark ved at bruge østeuropæisk arbejdskraft i Danmark.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A2, og du skal anvende viden om EU og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.
Delopgave B


Ret og pligt

2. Sammenlign de syn på forholdet mellem individ og fællesskab, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.
I sammenligningen skal du anvende viden om rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.
3. Diskutér, hvorvidt det er muligt at styrke medborgerskabet i Danmark og i givet fald hvordan.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B4, og du skal anvende viden om stat, marked og civilsamfund.
Delopgave C


Sociale medier og identitetsdannelse

2. Undersøg hvad der på baggrund af bilag C1 (figur 1, figur 2, figur 3), bilag C2 og videoklippet i bilag C3 kan udledes om unges adfærd på de sociale medier og de sociale mediers betydning for identitetsdannelsen.
Du skal anvende sociologiske begreber, og du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag C1, C2 og C3.
3. Diskutér, hvorvidt brugen af sociale medier bidrager positivt eller negativt til identitetsdannelsen i det senmoderne samfund.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4 og artiklen i bilag C5, og du skal anvende viden om forholdet mellem struktur og aktør.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Tabel 1: Danmarks statsgæld i % af BNP og ledighed i absolutte tal. 1000 personer. 2007-2016.
1b: Figur 1: Tilslutning til partierne ved folketingsvalget i 2015 og ifølge meningsmåling den 23. august 2017.
Figur 2: Hvor er Dansk Folkepartis vælgere fra folketingsvalget i 2015 gået hen?


Delopgave A: Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

A1: Tabel 1: Beskæftigelse fordelt på udenlandske statsborgere, østeuropæere og danskere samt arbejdsløshed i Danmark. 2010-2015. Procent.
Figur 1: Østeuropæere på det danske arbejdsmarked, fordelt på nationalitet. 2016. Personer på fuld til og deltid. Procent.
Tabel 2: Østeuropæere fordelt på de 5 største brancher. 2016. Andele og løn.
Tabel 3: Østeuropæiske lønmodtagere og danske statsborgere, fordelt på arbejdsfunktion. 2016. Absolutte tal.
Figur 2: Lønniveau i Danmark og andre udvalgte EU-lande. 2000-2016. Kroner.
A2: DR 2: ”Danske job til danskere”.
2.3.2017.


Delopgave B: Ret og pligt

B1: Venstres principprogram.
www.venstre.dk. Uddrag.
B2: Dansk Folkepartis værdier
www.danskfolkeparti.dk. Uddrag.
B3: Uddrag fra Det Radikale Venstres Principprogram vedtaget 22. februar 1997.
www.radikale.dk. Uddrag.
B4: jyskebank.tv ”Tanker til tiden 6: Er du enig: Skal frivillighed være en pligt?”
6.02.2012


Delopgave C: Sociale medier og identitetsdannelse

C1: Figur 1: Brug af forskellige typer af sociale medier. 16-34-årige. 2015.
Figur 2: Adfærd på de sociale medier. 12-18-årige. 2015.
Figur 3: Handlinger på de sociale medier. 12-18-årige. 2013.
C2: Børneindblik: ”13-åriges liv på sociale medier”.
Børnerådet. 4.2014. Uddrag.
C3: Webmedia. 2015.
Videoklippet er udarbejdet af tre studerende teenagere, som et led i deres undersøgelse af de sociale mediers betydning for unge.
C4: Go’morgen Danmark.
4.4.2016.
Interview med Anna.
C5: Lise Richter: ”Det perfekte er det nye normale”.
Information. 4.8.2016. Uddrag.
LYD