3  

Samfundsfag og matematik

Ud over de fælles fag består denne studieretning af

samfundsfag A, matematik B, naturgeografi B og biologi C

Resten skal du selv vælge. Start med at vælge et kunstnerisk fag:

 

 

 

 

Valgfag kan oprettes, når 10 har valgt faget

Aalborghus Gymnasium