5  

Samfundsfag A og engelsk A

Ud over de fælles fag består denne studieretning af

Samfundsfag A og engelsk A

Resten skal du selv vælge. Start med at vælge et kunstnerisk fag:

Valgfag kan oprettes, når 10 har valgt faget

Aalborghus Gymnasium