9  

Musik A og matematik A

Ud over de fælles fag består denne studieretning af

Musik A og matematik A

Resten skal du selv vælge. Start med at vælge et sprog:

Valgfag kan oprettes, når 10 har valgt faget

Aalborghus Gymnasium